შრომის სამართალი - 1

იცოდე შენი შრომითი უფლებები!
ტესტირების ზღვარი არის 80%.

ტესტირება შეგიძლია ზედიზედ რამდენჯერმე.
გისურვებთ წარმატებას!!

workers rights are human rights wrhr24

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal