სისხლის სამართლის პროცესი 1 - პროცესის მონაწილეები

სისხლის სამართლის პროცესის მიმოხილვითი ტესტი.
გაიარე ტესტირება და გაიმყარე ცოდნა.

ტესტირება შეგიძლია ზედიზედ რამდენჯერმე

გისურვებ წარმატებებს!

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal