საარჩევნო კოდექსის მიმოხილვა- 75 ტესტი

მოემზადე ცესკოს გამოცდებისათვის ან გაიგე მეტი შენი როგორც ამომრჩევლის უფლებების შესახებ.
გაამყარე შენი ცოდნა.
ზღვარი:70%
ტესტირება შესაძლებელია ზედიზედ რამდენჯერმე..

გისურვებთ წარმატებებს!

2015 Bulletin Sierra Club vote illustration

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal