ნორჩი ადვოკატი

მოგესალმები,

თუ შენი მოწოდებაა იყო ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა დამცველი, მაშინ გაიარე საინტერესო ტესტი.

ტესტი განკუთვნილია მხოლოდ მოსწავლეებისათვის.
წარმატებები!!!

lawyer2

Create your own free online surveys now!
Powered by Crowdsignal